2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI İLE İLGİLİ DUYURU

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI AKADEMİK TAKVİMİ

Bütünleme sınavı ödevleri öğretim elemanı tarafından 22-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında T.Ü. E-Ders Platformuna yüklenecektir.

Bütünlemeye kalan öğrenciler ödevlerini 26 Temmuz- 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında T.Ü. E-Ders Platformuna yükleyecektir.

Bütünleme sınavlarının değerlendirilmesi ve not ilanı 10-16 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

EĞİTİM FAKÜLTESİNDEKİ DERSLER İLE İLGİLİ BAŞARI NOTUNUN HESAPLANMASI

Eğitim Fakültesinde mutlak değerlendirme uygulanmaktadır ve Yönetim Kurulunda dönem başında aksi bir karar alınmamış ise ara sınav yerine geçecek olan ödev notunun %30'u ve yılsonu veya bütünleme sınav notunun %70'i toplanarak başarı notu hesaplanacaktır.

YÖNETİM KURULU KARARI İLE YARIYIL İÇİ ETKİNLİKLERİN BELİRLENMİŞ OLAN YARIYIL İÇİ ORANI İLE BAŞARI NOTUNA ETKİSİ

Bir ders ile ilgili dönem başında ara sınav olarak uygulanan yöntemin ve yarıyıl içi uygulamaların yarıyıl sonu başarı notuna etkisinde yönetim kurulu kararı ile farklı bir oran kararı aldırtılmış ise ve Bologna bilgi paketinde ilgili dersin ders bilgi formu da yönetim kurulu kararı doğrultusunda düzenlenmiş ise başarı notunun hesaplanmasında dönem başında yönetim kurulu kararı ile belirlenmiş olan yarıyıl içi oranları uygulanacaktır.

Bu içerik 22.07.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 972 kez okundu.