2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okullarda RPD Uygulamaları 2 Dersleri

2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında, çağın gereksinimleri doğrultusunda kimi değişikliklere gidilmiş ve öğretmenlik alanlarının son sınıflarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem olarak “Öğretmenlik Uygulaması 1”, “Öğretmenlik Uygulaması 2”, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’nda “Okullarda RPD Uygulamaları 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” şeklinde düzenlenmiştir. Bu dersler kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve etkinlikler, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında veya bir kurumda deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesini hedefleyen derslerdir.

Üniversitemizin 24. 02. 2023 tarihli senatosu gereğince okullar veya çeşitli kurumlar ile iş birliği içerisinde yürütülen hem teorik hem de uygulaması olan “Öğretmenlik Uygulaması 2” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” derslerinin teorik derslerinin Microsoft Teams’de danışman/rehber öğretim elemanları tarafından kurulacak olan ekipler üzerinden uzaktan verilmesine, uygulama olarak gösterilen derslerini ise okullar veya belirlenen kurumlarda yüz yüze yapılmasına karar verilmiştir (Bkz. 24. 02. 2023 Tarihli Trakya Üniversitesi Senato Kararı Bağlantı Linki https://bys.trakya.edu.tr/file/open/70990291/ ).

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 22.02.2023 tarihinde yapılan resmi açıklamada; Yükseköğretim kurumlarımızdaki öğretmenlik programları, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı ile İlahiyat/İslami İlimler programlarının son sınıf öğrencileri talepleri halinde bu derse halihazırda bulundukları illerdeki üniversitelerde devam edebilecekleri" bildirilmiştir. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan bu açıklama kapsamında üniversitemize misafir olarak gelmek isteyen veya Trakya Üniversitesinde kaydı olup başka bir üniversitede Öğretmenlik Uygulaması II dersini almak isteyen öğrencilere yol gösterici olabilmek adına üniversitemiz Öğretmenlik Uygulaması II Koordinasyon Birimi karar almış olup duyurusunu aşağıdaki Bağlantı Link Adresinde yapmıştır.
T.Ü. Öğretmenlik Uygulaması II Koordinasyon Birimi 25. 02. 2023 Tarihli Karar Metni Bağlantı Linki: https://egitim.trakya.edu.tr/news/ogretmenlik-uygulamasi-ii-dersinin-misafir--gelen-giden--ogrenci-olarak--alinmasi-hakkinda-aciklama
Teorik derslerin yürütülmesinde; birliktelik sağlamak, öğretmen adayları ile fakülte öğretim elemanlarına yönlendirici ve rehberlik etmek amacıyla hazırlanan “uygulama rehberleri” nin güncellenmesi yoluna gidilmiş, rehberlerin hazırlanmasında geçmiş yılların deneyiminden ve YÖK tarafından hazırlanmış olan ilgili derslerin ders içeriklerinden yararlanılmıştır. Rehberlerde sürecin hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceği ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır.

Öğretmenlik Uygulaması 2 ve Okullarda RPD Uygulamaları 2 dersleri için gerekli belgelere, rehberlere, örnek dosyalara ve dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2022-2023 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA VEYA ÇEŞİTLİ KURUMLARDA UYGULAMALI DERSLER

Dersin Adı

Lisans Programı

Dönemi

Kredisi

T-U-K

Uygulama Rehberi

Gruplar

 

Öğretmenlik Uygulaması 2

Sınıf Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Özel Eğitim Öğretmenliği

Bahar

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Alan öğretmenlikleri

Bahar

2-6-5
(PDF)

Fen Bilgisi
İngilizce
Almanca

Matematik
Müzik
Resim-İş
Sosyal Bilgiler
Türkçe

Okullarda RPD Uygulamaları 2

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Bahar

2-6-5


(PDF)


(PDF)

 


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DOKÜMANLAR

Trakya üniversitesi 24.02.2023 tarihli senato kararları için tıklayınız.
 
MEVZUAT
Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021) için tıklayınız.
 
İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER
Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
Akran Değerlendirme Ölçeği için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.
Bu içerik 23.01.2023 tarihinde yayınlandı ve toplam 5728 kez okundu.