Dekanın Mesajı

Resim

Sevgili Öğrenciler,

Fakültemizdeki lisans programlarımızı tercih ederek ailemize katılmanızdan ötürü sizleri kutluyorum. Fakültemize, Üniversitemize ve tarihi dokusu ve kültür birikimiyle ülkemizin önemli şehirlerinden biri olan, adeta bir açık hava müzesi Edirne’mize hoş geldiniz.


2022-2023 eğitim-öğretim yılında yeni öğrencilerimiz ile birlikte halen eğitimlerine devam eden mevcut öğrencilerimizi, artık Kosova ve İsmail Hakkı Tonguç Yerleşkelerinde tamamen yüz yüze görmeyi, Covid-19 tedbirlerinden uzak bir dönem geçirmeyi diliyoruz.


Fakültemizde 8 Bölüm, 15 Anabilim Dalı bulunmaktadır. Eğitim etkinlikleri iki ayrı yerleşkede bulunan Fakültemizde toplam 45 amfi, çeşitli özellikli ve farklı ebatta derslik ve laboratuvarlarda gerçekleştirilmektedir. Fakültemiz genç ve dinamik bir öğretim üyesi kadrosuna sahiptir. Balkan ülkelerine yakın olması nedeniyle bir bölge üniversitesi olma niteliğini amaç edinen üniversite ve fakültemizde çok sayıda uluslararası öğrenci okumakta, ulusal ve uluslararası proje ve etkinlikler gerçekleştirilmekte, bu proje ve etkinlikler ülke sınırları dışında da büyük etki yaratmaktadır. 5 öğretmenlik lisans programımız EPDAD (Öğretmenlik Eğitim Programları ve Akreditasyon Derneği) tarafından akredite edilmiştir. Bir nitelik göstergesi olan bu durum, çalışmalarımızın ne kadar doğru ve gittikçe ne kadar artan bir ivme ile yapıldığının tescili olmuştur. Bu yıl hedefimiz fakültemizdeki akredite olmuş programların sayısını 8’e çıkarmak. Önümüzdeki yıl tüm lisans programlarının akredite olması için kalite çalışmalarımız sürmektedir. Amacımız, mesleki ve kişisel alanlarda sürekli gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel etik ilkelere saygılı, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayacak eğitim etkinliklerine odaklanmış öğretim elemanları ile katılımcı ve demokratik bir fakülte kültürü oluşturmak ve bu kültürü öğretmen adaylarına aktarmaktır.


T.Ü. Eğitim Fakültesinin öğretmen eğitimine ilişkin vizyonu öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Türk toplumunun değerlerini ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış öğretmenler yetiştirmektir. Ancak öğretmenlik hayat boyu öğrenmeyi gerektiren bir meslektir. Lisans eğitimi sonrasında da araştırmalar yapmayı, bilimde gelinen en son noktaları ve teknolojik gelişmeleri daima takip etmeyi gerektirir. En yeni öğretim yöntemlerinden, teknik, araç ve gereçlerden hızlı ve verimli şekilde yararlanmayı ve uygulamayı gerektiren bir meslektir. Bu konuda sizler öncü olun. Yolunuzu sadece aklın, vicdanın ve bilimin ışığı aydınlatsın.

 
Eğitim Fakültemizde alacağınız eğitimlerin ve katılacağınız faaliyetlerin; öncelikle sizlere ve ailelerinize sonra ülkemize ve tüm insanlığa faydalı sonuçlar getirmesini temenni eder, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının tüm öğrencilerimize, akademik ve idari personele, tüm paydaşlarımıza ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Sevinç MADEN
Dekan V.

Arşiv:


Bu içerik 29.07.2022 tarihinde yayınlandı ve toplam 665 kez okundu.