2021-2022 Akademik Yılı Güz Dönemi Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okullarda RPD Uygulamaları 1

 
2018 yılında öğretmen yetiştirme programlarında, çağın gereksinimleri doğrultusunda kimi değişikliklere gidilmiş ve öğretmenlik alanlarının son sınıflarında öğretmenlik uygulaması dersi iki dönem olarak “Öğretmenlik Uygulaması 1”, “Öğretmenlik Uygulaması 2”, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık ABD’nda “Okullarda RPD Uygulamaları 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 2” şeklinde düzenlenmiştir. Bu dersler kapsamında gerçekleştirilen uygulama ve etkinlikler, öğretmen adayının kazanmış olduğu bilgi ve becerilerini bir okul ortamında veya bir kurumda deneyip geliştirebilmesi ve mesleğinin gerektirdiği özellikleri kazanabilmesini hedefleyen derslerdir.
Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Trakya Üniversitesinin 31.08.2021 tarihli senato kararları doğrultusunda,  2021-2022 eğitim-öğretim yılında derslerin akademik takvimde belirtilen süreden başlayarak yüz yüze ve yetkili kurullarca alınacak kararlar doğrultusunda da dönüşümlü ya da seyreltilmiş olarak yapılabilmesi kararlaştırılmıştır. Bununla birlikte MEB tarafından 19.08.2021 tarihli yapılan basın açıklamasında da 06.09.2021 tarihinden itibaren tüm öğrenim düzeylerinde eğitimin haftada beş gün yüz yüze yapılacağı duyurulmuştur.
Bu kararlar gereği okullar veya çeşitli kurumlar ile işbirliği içerisinde yürütülen hem teorik hem de uygulaması olan “Öğretmenlik Uygulaması 1” ve “Okullarda RPD Uygulamaları 1” derslerinin uygulama kısımlarının ilgili kurumlarda yüz yüze gerçekleştirilmesi, 2 saatlik teorik kısımlarının yürütülmesi ise (çevrimiçi veya yüz yüze) ilgili anabilim ve bölüm kurullarına bırakılması ve tüm derslerde devam aranması, 07.09.2021 tarihli Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu’nda da karara bağlanmıştır. Yine fakülte kurulu kararı doğrultunda vaka artışı nedeniyle okullarda tamamen uzaktan eğitime geçilmesi durumunda, öğretmen adaylarının okul uygulama öğretmenin çevrimiçi yürüteceği derslere dahil edilerek gözlem ve uygulamaların yürütülmesi kararlaştırılmıştır.
Teorik derslerin yürütülmesini gerek çevrimiçi gerekse de yüz yüze gerçekleştirecek öğretmenlik programları için; birliktelik sağlamak, öğretmen adayları ile fakülte öğretim elemanlarına yönlendirici ve rehberlik etmek amacıyla bu dönem de “uygulama rehberleri”nin hazırlanması yoluna gidilmiş, rehberlerin hazırlanmasında geçmiş yılların deneyiminden ve YÖK tarafından hazırlanmış olan ilgili derslerin ders içeriklerinden yararlanılmıştır. Rehberlerde sürecin hangi ilkeler doğrultusunda yürütüleceği ayrıntılı bir biçimde açıklanmaya çalışılmıştır. Çevrimiçi olarak yürütülecek dersler, öğretim elemanları tarafından Microsoft Teams’de öğrencilere tanımlı ekipler üzerinden gerçekleştirilecek ve dersler kayıt altına alınacaktır.
Öğretmenlik Uygulaması 1 ve Okullarda RPD Uygulamaları 1 dersleri için gerekli belgelere, rehberlere, örnek dosyalara ve dokümanlara aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.
 

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

2021-2022 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİNDE İl MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLARDA VEYA ÇEŞİTLİ KURUMLARDA UYGULAMALI DERSLER

Dersin Adı

Lisans Programı

Dönemi

Kredisi

T-U-K

Uygulama Rehberi

Gruplar

Öğretmenlik Uygulaması 1

Sınıf Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Okul Öncesi Öğretmenliği

Güz

2-6-5

(PDF)

(PDF)

Özel Eğitim Öğretmenliği

Güz

2-6-5

         (PDF)           (PDF)

Alan öğretmenlikleri

Güz

2-6-5

         (PDF)

  Fen Bilgisi
  İngilizce
  Matematik
  Müzik
  Resim-İş
  Sosyal Bilgiler
  Türkçe

Okullarda RPD Uygulamaları 1

Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Güz

2-6-5


 (PDF)


(PDF)ÖĞRETMENLİK UYGULAMASINA İLİŞKİN DOKÜMANLAR

Trakya üniversitesi 31.08.2021 tarihli senato kararları için tıklayınız.
 
MEVZUAT
Uygulama Öğrencilerinin Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge (2021) için tıklayınız.
 
İŞ AKIŞ ŞEMASI VE ÖNEMLİ BELGELER
Öğretmenlik Uygulaması İş Akış Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Değerlendirme Adımları için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Devam Çizelgesi için tıklayınız.
Öğretmenlik Uygulaması Öğrencisi İş ve İşlemlerle ilgili formlar, bilgiler ve mevzuat için tıklayınız.
Bu içerik 16.09.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 7444 kez okundu.