Komisyon ve Kurullar

Koordinatörlük, Danışmanlık ve Sorumluluklar

Görev : Eğitim Fakültesi
TÜ E-Posta : egitimfak@trakya.edu.tr

Akademik Teşvik Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : Temel Eğitim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Veysi AKIN

Görev : Temel Eğitim Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1232
TÜ E-Posta : veysiakin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : Temel Eğitim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1167
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Dr. Coşkun DOĞAN

Görev : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : coskundogan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÇELTEK

Görev : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : mceltek@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nurcan ÖZKAN

Görev : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1257
TÜ E-Posta : nurcanozkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. İsmail KILIÇ

Görev : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1303
TÜ E-Posta : ismailk@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem Acar GÜVENDİR

Görev : Eğitim Bilimleri Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Birol YİĞİT

Görev : Eğitim Bilimleri Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1274
TÜ E-Posta : birolyigit@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU

Görev : Eğitim Bilimleri Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Deniz Mertkan GEZGİN

Görev : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : mertkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Şenay OZAN DENİZ

Görev : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : senayozan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV

Görev : Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : sabricansannav@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ayfer UZ

Görev : Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Komisyon Başkanı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1130
TÜ E-Posta : ayferuz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehtap KODAMAN

Görev : Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Figen GİRGİN

Görev : Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gül SAKARYA

Görev : Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Görev : Özel Eğitim Bölümü Komisyon Başkanı
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilber TEZEL

Görev : Özel Eğitim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : dilbertezel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selmin ÇUHADAR

Görev : Özel Eğitim Bölümü Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : selmincuhadar@trakya.edu.tr

Kalite Komisyonu

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİNİN 17.MADDESİ UYARINCA OLUŞTURULAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KALİTE KOMİSYONU

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : Komisyon Başkanı (Dekan)
Telefon : 0 (284) 214 57 12 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : Dekan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr

Fakülte Sekr. Esen ÜNLÜBAY

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1104
TÜ E-Posta : esenunlubay@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan GÜLDAL

Görev : Veri Derlemeden Sorumlu Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : hguldal@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : yfazlioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem Acar GÜVENDİR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehtap KODAMAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Figen GİRGİN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1182
TÜ E-Posta : osmanmusaoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1284
TÜ E-Posta : mustafaozkan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Sefa UYANIK

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : sefauyanik@trakya.edu.tr

Süleyman Eren ÇOLPAN

Görev : Öğenci Temsilcisi (Üye)
TÜ E-Posta : serencolpan@trakya.edu.tr

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : Komisyon Başkanı (Dekan)
Telefon : 0 (284) 214 57 12 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : Başkan Yardımcısı, Fakülte Akreditasyon Koordinatörü
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : yfazlioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Cem ÇUHADAR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : cemcuhadar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1167
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem Acar GÜVENDİR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nesrin GÜNAY

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : nesringunay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

Görev : Komisyon Üyesi
TÜ E-Posta : zeynepacutuk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Osman MUSAOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1182
TÜ E-Posta : osmanmusaoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilber TEZEL

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : dilbertezel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GICI VATANSEVER

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : aynurgvatansever@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU

Görev : Komisyon Üyesi
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr

Eğitim Fakültesi Bologna Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Birol YİĞİT

Görev : Fakülte Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1274
TÜ E-Posta : birolyigit@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : AKTS Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yeşim FAZLIOĞLU

Görev : Temel Eğitim Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : yfazlioglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yücel Atila ŞEHİRLİ

Görev : Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1255
TÜ E-Posta : yatilasehirli@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1167
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selma DENEME

Görev : İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : selmadeneme@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUZCU

Görev : Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : ozlemtuzcu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Eğitim Bilimleri Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kenan ÖZDİL

Görev : Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 2727
TÜ E-Posta : kenanozdil@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem Acar GÜVENDİR

Görev : Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK

Görev : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı Sorumlusu
TÜ E-Posta : zeynepacutuk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet YAVUZ

Görev : Özel Eğitim Bölümü Sorumlusu
TÜ E-Posta : mehmetyavuz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilber TEZEL

Görev : Zihin Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : dilbertezel@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nesrin GÜNAY

Görev : Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : nesringunay@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV

Görev : Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : sabricansannav@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölüm Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Görev : Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : eoguzhan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : Matematik Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Yakup BURAK

Görev : Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Sorumlusu
TÜ E-Posta : yakupburak@trakya.edu.tr

Program Geliştirme Çalışmaları Komisyonu

Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : Program Karar ve Koordinasyon Grubu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gökhan ILGAZ

Görev : Program Karar ve Koordinasyon Grubu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1278
TÜ E-Posta : gokhani@trakya.edu.tr

Dr. Banu YAMAN ORTAŞ

Görev : Program Karar ve Koordinasyon Grubu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1247
TÜ E-Posta : banuyaman@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Meslek Bilgisi Dersleri Çalışma Grubu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seda Donat BACIOĞLU

Görev : Meslek Bilgisi Dersleri Çalışma Grubu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1300
TÜ E-Posta : sedadonatbacioglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : Genel Kültür Dersleri Çalışma Grubu
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İbrahim COŞKUN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1272
TÜ E-Posta : ibrahimcoskun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : ebruselcioglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar PAKSUZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : epinarpaksuz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Zülfiye Gül ERCAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1236
TÜ E-Posta : zgulercan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ezgi AKŞİN YAVUZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1297
TÜ E-Posta : ezgiaksin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatih DERELİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : fatihdereli@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hasan ÖZGÜR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1266
TÜ E-Posta : hasanozgur@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Cem ÇUHADAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : cemcuhadar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma AKGÜN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fatmaakgun@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehtap KODAMAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : mehtapkodaman@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Figen GİRGİN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : figengirgin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Belgin UZUNOĞLU YEGÜL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : belginuzunoglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özlem TUZCU

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : ozlemtuzcu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Gül SAKARYA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : gulsakarya@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nuran EKİCİ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1231
TÜ E-Posta : nuranekici@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hüsnüye DURMAZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1305
TÜ E-Posta : husniyedurmaz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : eoguzhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mehpare SAKA

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : msaka@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Funda Gündoğdu ALAYLI

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08
TÜ E-Posta : fundagundogdu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Dilek GİRİT YILDIZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : dilekgirit@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZKAN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1284
TÜ E-Posta : mustafaozkan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Aynur GICI VATANSEVER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : aynurgvatansever@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Selmin ÇUHADAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1133
TÜ E-Posta : selmincuhadar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Musa ULUDAĞ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1204
TÜ E-Posta : muludag@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can SANNAV

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1248
TÜ E-Posta : sabricansannav@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Erhan VATANSEVER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : erhanvatansever@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye KONUK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1131
TÜ E-Posta : sumeyyekonuk@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Sinem DOĞRUER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1152
TÜ E-Posta : sinemdogruer@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1167
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Handan KÖKSAL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 225 13 95 » Dahili : 112
TÜ E-Posta : handankoksal@trakya.edu.tr