Fakülte Kurulu

29.11.2019 itibarıyla güncellenmiştir.

Prof. Dr. Sevinç MADEN

Görev : Başkan
Telefon : 0 (284) 214 57 12 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : sevincmaden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Levent VURAL

Görev : Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1304
TÜ E-Posta : leventvural@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Şahin DÜNDAR

Görev : Başkan Yardımcısı
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1253
TÜ E-Posta : sahindundar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hikmet ASUTAY

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1164
TÜ E-Posta : asutay@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Muhlise Coşgun ÖGEYİK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : muhlisecosgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Eylem BAYIR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1215
TÜ E-Posta : eylembayir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mukadder SEYHAN YÜCEL

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1167
TÜ E-Posta : mukadderseyhanyucel@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Cem ÇUHADAR

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : cemcuhadar@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat ÇELTEK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : mceltek@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Muharrem ÖZDEN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : muharremozden@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Aylin GÜRBÜZ

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1126
TÜ E-Posta : aylinbeyoglu@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Fatma AKGÜN

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1213
TÜ E-Posta : fatmaakgun@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Emrah OĞUZHAN DİNÇER

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : eoguzhan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Rahim ŞENTÜRK

Görev : Üye
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1178
TÜ E-Posta : rahimsenturk@trakya.edu.tr