TanıtımFakültemiz Hakkında

Amacı öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Türk toplumunun değerlerini ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış öğretmenler yetiştirmek olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 1969-1970 öğretim yılında öğrenim süresi 3 yıl olarak “ Edirne Eğitim Enstitüsü” adı altında öğrenime başlamış, Matematik ile Fen ve Tabiat bilgileri branşlarında eğitimini sürdürmüştür.Daha sonra bu iki branşta gece öğretimine geçilmiş 1978-1979 öğretim yılında öğrenim süresi 4 yıla çıkarılarak “Edirne Yüksek Öğretmen Okulu “ adını almıştır. 1981-1982 eğitim-öğretim yılında öğrenim süresi 2 yıla indirilmiş,41 sayılı kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesi’ne bağlanarak “Edirne Eğitim Yüksekokulu” adını almıştır. 1989 - 1990 Eğitim - Öğretim yılından itibaren öğrenim süresi 4 yıla çıkarılan yüksekokulun adı, 11 Temmuz 1992 tarih ve 12281 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun ile “Eğitim Fakültesi “ olarak değiştirilmiştir. Fakültemiz 21. yüzyıl eğitim anlayışıyla öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlayan bir fakülte olmak idealiyle çalışmalarını sürdürmektedir.


Fakülte Tanıtım Kitapçığı 2023 (PDF versiyonu) 
Bu içerik 18.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 8466 kez okundu.