Misyon ve Vizyonumuz

MİSYONUMUZ
     Öğretmenlik mesleğinin etik ilkelerine ve temel yeterliklerine sahip, Türk toplumunun değerlerini ve Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, toplumsal olay ve olguları eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirebilen, yaratıcı, üretken, demokrasi bilincini kazanmış öğretmenler yetiştirmek.

     Öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak çağdaş, teknoloji destekli öğretim ortamları, kültür, sanat ve spor etkinlik alanları ve uygulamaları oluşturmak, öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında bilimsel üretime katkı sağlayan ulusal ve uluslararası kongre, sempozyum, panel v.b. etkinlikler düzenlemek.

     Mesleki ve kişisel alanlarda sürekli gelişimi ve öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel etik ilkelere saygılı, bölgesel ve ulusal gelişmeye katkı sağlayacak eğitim etkinliklerine odaklanmış öğretim elemanlarının yer aldığı, katılımcı ve demokratik bir fakülte kültürü oluşturmaktadır.                      

VİZYONUMUZ
     Öğretmen yetiştirme ve eğitim bilimleri alanında çağdaş, yenilikçi, değişime açık, öğrenmeyi öğrenen, bilgi toplumu yeterliklerini kazanmış, daima başarıya ve topluma hizmete odaklı, Atatürk İlke ve İnkılaplarını içselleştiren, nitelikli ve yetkin eğitimciler yetiştiren, eğitimle ilgili toplumsal sorunlara bilimsel bilgi üretimi ve uygulamaları ile katkı sağlayan bir fakülte olmaktadır.                          
Bu içerik 15.01.2019 tarihinde yayınlandı ve toplam 6142 kez okundu.