2020-2021 Güz Topluma Hizmet Uygulamaları Talimatları

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim Fakültelerinin eğitim programlarında yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan bir derstir. 2010 yılında hazırlanmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir. Trakya Üniversitesinde Topluma Hizmet Uygulamaları derslerini planlamak, yürütmek ve dönem sonunda projelerle ilgili bir havuz oluşturmak amacıyla T.Ü. Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu ilk defa 2019-2020 eğitim öğretim yılında kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. 11. 02. 2020 tarihinde yapılan ilk toplantıda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yönergeye uygun planlanması ve yürütülmesi için bir iş akış şeması oluşturulmuş, her birimin aynı standartta formlar ile dersi planlaması, yürütmesi ve değerlendirmesi için kararlar alınmış, web sayfasında projeler ile ilgili bir havuz oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca dersin yürütülmesinde uyulması gereken esasları öğrencilere duyurmak ve dersi ilk defa üstlenecek olan öğretim elemanlarına yol göstermek amacıyla PPT formatında bir doküman hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Trakya Üniversitesinin 07. 09. 2020 tarihli Senato Toplantısında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Dönemi derslerinin uzaktan eğitim (eşzamanlı-çevrimiçi) yöntemi ile yapılmasına karar verilmiş ve bu karar gereği Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ile ilgili Güz döneminde yapılacak olan işlerle ilgili öğretim elemanlarımıza, öğrenci işlerine ve öğrencilerimize yardımcı olmak üzere Uzaktan Eğitim Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (Ekim, 2020) hazırlanmış olup, 14 hafta süresince yapılacak olan etkinlikler belirlenmiştir. 14 hafta süresince işlenecek olan dersler ve öğrencilerin yapacağı ödevler ve etkinlikler belirlenirken dönem başında örgün eğitim için belirlenen konu ve hedeflenen kazanımlara sadık kalınmaya çalışılmıştır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde Microsoft Teams’de canlı sanal sınıflarda verilecek, projeler dijital ortamda planlanacak, yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.

2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Uygulama Grubu Listeleri (Programa Göre)

 

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Güncelleme Tarihi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

Hazırlanıyor

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

-          Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

Hazırlanıyor

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Resim İş Öğretmenliği

-          Müzik Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Fen Bilgisi Öğretmenliği

 

 

Hazırlanıyor

-          İlköğretim Matematik Öğretmenliği

 

 

Hazırlanıyor

Özel Eğitim Bölümü

 

 

 

-          Özel Eğitim Öğretmenliği

Hazırlanıyor

Temel Eğitim Bölümü

 

 

 

-          Okul Öncesi Öğretmenliği

 

Hazırlanıyor

-          Sınıf Öğretmenliği

 

 Hazırlanıyor 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

 

Hazırlanıyor

-          Türkçe Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          İngilizce Öğretmenliği

Hazırlanıyor

-          Almanca Öğretmenliği

 

Hazırlanıyor

Bu içerik 09.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1413 kez okundu.