2020-2021 Bahar Topluma Hizmet Uygulamaları Talimatları

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim Fakültelerinin eğitim programlarında yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan bir derstir. 2010 yılında hazırlanmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir. Trakya Üniversitesinde Topluma Hizmet Uygulamaları derslerini planlamak, yürütmek ve dönem sonunda projelerle ilgili bir havuz oluşturmak amacıyla T.Ü. Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu ilk defa 2019-2020 eğitim öğretim yılında kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. 11. 02. 2020 tarihinde yapılan ilk toplantıda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yönergeye uygun planlanması ve yürütülmesi için bir iş akış şeması oluşturulmuş, her birimin aynı standartta formlar ile dersi planlaması, yürütmesi ve değerlendirmesi için kararlar alınmış, web sayfasında projeler ile ilgili bir havuz oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca dersin yürütülmesinde uyulması gereken esasları öğrencilere duyurmak ve dersi ilk defa üstlenecek olan öğretim elemanlarına yol göstermek amacıyla PPT formatında bir doküman hazırlanmıştır.


Bilindiği gibi COVID-19 salgını nedeniyle Üniversitemizde eğitim ve öğretim süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla Trakya Üniversitesinin 15. 02. 2021 tarihli Senato Toplantısında 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi derslerinin uzaktan eğitim (eşzamanlı-çevrimiçi) yöntemi ile yapılmasına karar verilmiştir. Bu karar gereği Topluma Hizmet Uygulamaları dersi ile ilgili bahar döneminde yapılacak olan işlerle ilgili öğretim elemanlarımıza, öğrenci işlerine ve öğrencilerimize yardımcı olmak üzere Uzaktan Eğitim Topluma Hizmet Uygulamaları Rehberi (Mart 2021) hazırlanmış olup, 14 hafta süresince yapılacak olan etkinlikler belirlenmiştir. 14 hafta süresince işlenecek olan dersler ve öğrencilerin yapacağı ödevler ve etkinlikler belirlenirken dönem başında örgün eğitim için belirlenen konu ve hedeflenen kazanımlara sadık kalınmaya çalışılmıştır. Topluma Hizmet Uygulamaları dersi 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Microsoft Teams’de canlı sanal sınıflarda verilecek, projeler dijital ortamda planlanacak, yürütülecek ve sonuçlandırılacaktır. Daha fazla bilgi için tıklayınız.


2020-2021 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Uygulama Grubu Listeleri (Programa Göre)

 

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Güncelleme Tarihi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

 

 

 Hazırlanıyor

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

-          Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

 

 

Hazırlanıyor 

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Resim İş Öğretmenliği

 

 

 Hazırlanıyor

-          Müzik Öğretmenliği

 

 

 Hazırlanıyor

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Fen Bilgisi Öğretmenliği (Yeni Program)

 

 

Hazırlanıyor 

-          İlköğretim Matematik Öğretmenliği (Yeni)

 

 

Hazırlanıyor 

Özel Eğitim Bölümü

 

 

 

-          Özel Eğitim Öğretmenliği

 

 

Hazırlanıyor 

Temel Eğitim Bölümü

 

 

 

-          Okul Öncesi Öğretmenliği (Yeni Program)

 

 

Hazırlanıyor 

-          Sınıf Öğretmenliği (Eski ve Yeni Program)

 

 

Hazırlanıyor 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği (Yeni Program)

 

 

Hazırlanıyor 

-          Türkçe Öğretmenliği

 

 

 Hazırlanıyor

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          İngilizce Öğretmenliği (Eski Program)

 

 

Hazırlanıyor 

-          Almanca Öğretmenliği (Eski ve Yeni Program)

 

 

Hazırlanıyor 

Bu içerik 01.03.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 2372 kez okundu.