2019-2020 Bahar Topluma Hizmet Uygulamaları Talimatları

2019-2020 Akademik Yılı Topluma Hizmet Uygulamaları
Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim fakültelerinin eğitim programlarında yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan bir derstir. 2010 yılında hazırlanmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir. Bu yıl kalite çalışmaları kapsamında ilk defa yönergede belirtildiği gibi 2019-2020 eğitim öğretim yılında Topluma Hizmet Uygulamaları derslerini planlamak, yürütmek ve dönem sonunda projelerle ilgili bir havuz oluşturmak amacıyla T.Ü. Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Koordinatörler Kurulu kurulmuş olup çalışmalarına başlamıştır. 11. 02. 2020 tarihinde yapılan ilk toplantıda Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin yönergeye uygun planlanması ve yürütülmesi için bir işi akış şeması oluşturulmuş, her birimin aynı standartta formlar ile dersi planlaması, yürütmesi ve değerlendirmesi için kararlar alınmış, web sayfasında projeler ile ilgili bir havuz oluşturulması için çalışmalar başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında ayrıca dersin yürütülmesinde uyulması gereken esasları öğrencilere duyurmak ve dersi ilk defa üstlenecek olan öğretim elemanlarına yol göstermek amacıyla PPT formatında bir doküman hazırlanmıştır.

2019-2020 Akademik Yılı Bahar Dönemi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Uygulama Grubu Listeleri (Programa Göre)

 

2. Sınıf

3. Sınıf

4. Sınıf

Güncelleme Tarihi

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi

(pdf)

14.02.2020

Eğitim Bilimleri Bölümü

 

 

 

-          Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

(pdf)

 

24.02.2020

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Resim İş Öğretmenliği

-          Müzik Öğretmenliği

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Fen Bilgisi Öğretmenliği

(pdf)

(pdf)

18.02.2020

-          İlköğretim Matematik Öğretmenliği

(pdf)

(pdf)

14.02.2020

Özel Eğitim Bölümü

 

 

 

-          Özel Eğitim Öğretmenliği

(pdf)

07.02.2020

Temel Eğitim Bölümü

 

 

 

-          Okul Öncesi Öğretmenliği

(pdf)

(pdf)

06.02.2020

-          Sınıf Öğretmenliği

(pdf)

 (pdf)

 18.02.2020 

Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

(pdf)

14.02.2020

-          Türkçe Öğretmenliği

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

 

 

 

-          İngilizce Öğretmenliği

(pdf)

19.02.2020

-          Almanca Öğretmenliği

(pdf)

12.02.202

Bu içerik 09.10.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 674 kez okundu.