Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinde Uyulacak Esaslar

Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Eğitim Fakültelerinin eğitim programlarında yer alan; haftada 1 teorik, 2 uygulama saatinden oluşan bir derstir. 2010 yılında hazırlanmış olan Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Yönergesi doğrultusunda yürütülmektedir (Bkz. https://bys.trakya.edu.tr/file/open/53634531).

2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Topluma Hizmet Uygulamaları dersinde uyulacak esaslar ve iş akışı hakkında aşağıdaki linklerde daha geniş ve kapsamlı bilgi sunulmuştur.

Ek Dosyalar

1-      TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Yönergesi

2-      TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Esasları Sunumu

3-      TÜ Eğitim Fakültesi Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi Akış Şeması
Bu içerik 14.02.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 1097 kez okundu.