Eğitimde Ölçme ve değerlendirme anabilim dalında görevli Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Abdullah Faruk KILIÇ'ın editörlüğünü yaptığı ve Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR'in bölüm yazarı olarak yer aldığı "R Programlama Diliyle A'dan Z'ye Ölçek Geliştirme" kitabı Nobel yayınevi tarafından yayımlandı

Ölçek geliştirmeyi düşünen araştırmacılara kaynaklık edeceği düşünülen kitabın bölümleri ve yazarları şu şekildedir:
 
  1. R Yazılımına Giriş Doç. Dr. A. Faruk KILIÇ (Trakya Üniversitesi)
  2. Ölçek Geliştirme İhtiyacı ve Ölçekleme Modelleri Doç. Dr. İlhan KOYUNCU (Adıyaman Üniversitesi)
  3. Ölçek Geliştirme Süreci Doç. Dr. A. Faruk KILIÇ  (Trakya Üniversitesi)
  4. Ölçek Puanlarının Güvenirliği Doç. Dr. İbrahim UYSAL (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 
  5. Ölçek Puanlarının Geçerliği Doç. Dr. A. Faruk KILIÇ (Trakya Üniversitesi), Doç. Dr. İbrahim UYSAL (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi) 
  6. Ölçek Geliştirme Sürecinde Klasik Test Kuramı Temelli Madde Analizleri Prof. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR (Trakya Üniversitesi)
  7. Ölçek Geliştirme Sürecinde Tek Boyutlu Madde Tepki Kuramı Temelli Madde Analizleri Dr. Öğr. Üys. Levent ERTUNA (Sakarya Üniversitesi) 
  8. Ölçek Geliştirme Sürecinde Çok Boyutlu Madde Tepki Kuramı Temelli Madde Analizleri Dr. Öğr. Üys. Osman TAT (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi) 
  9. Ölçek Geliştirme Sürecinde Ölçme Değişmezliği Dr. Ali TEMURTAŞ (Adıyaman Üniversitesi)
  10. Standart Belirleme Yöntemleri Doç. Dr. Sevda ÇETİN (Hacettepe Üniversitesi)
Ek Resimler
Bu içerik 08.02.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 128 kez okundu.