Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne Bağlı Okullarda Devamsız Öğrencilere İlişkin İstişare Toplantısı

28.03.2024 tarihinde Dekanımız Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN başkanlığında ve Dekan Yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Sertaç ARABACIOĞLU ve Dr. Öğretim Üyesi Erhan VATANSEVER, Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı öğretim üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ebru SELÇİOĞLU DEMİRSÖZ, Dr. Öğr. Üyesi Emine Pınar PAKSUZ, Dr. Öğr. Üyesi Serbülent PAKSUZ, Doç. Dr. Ömer ERBASAN, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan DİVRİK, Dr. Öğr. Üyesi Veysi AKIN ve Arş. Gör. Sema Duran BAYTAR; Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı öğretim üyeleri Doç. Dr. Zeynep AKKUŞ ÇUTUK, Doç. Dr. Tuğba TÜRK KURTÇA, Dr. Öğr. Üyesi Aslı KARTOL, Dr. Öğr. Üyesi Yar Ali METE ve Arş. Gör. Fatmagül GÜRBÜZ’ün katılımıyla Eğitim Fakültesi Dekanlık binasında gerçekleşen toplantıda öğrenci devamsızlıklarının kaynağı üzerinde duruldu, devamsızlıkların yol açtığı olumsuzluklar sıralandı ve Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullarda devamsız olan öğrencilerin yeniden okula devam etmelerinin sağlanması için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile üniversitemiz arasında nasıl bir işbirliği yapılabileceği tartışıldı. Fakültemiz öğretmen adaylarının da görev alacağı ve devamsız öğrencilere metörlük yapacakları, zayıf oldukları derslerde yardımcı olabilecekleri bir sosyal sorumluluk projesinin başlatılıp başlatılamayacağı tartışıldı. Toplantıya katılan kişilerin önerilerdikleri konuya ilişkin dış paydaşların katılımı ile 2-5 Nisan 2024 tarihlerinde ikinci bir toplantının yapılması kararlaştırıldı. Her iki anabilim dalının öğretim elemanlarından devamsız öğrenciler ile ilgili nelerin yapılabileceği konusunda proje geliştirmeleri ve yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere okullardaki devamsızlık sorununu çözmek üzere ne tür eğitim verilebileceği konusunda öneriler geliştirmeleri, farkındalık yaratmak için bilgilendirme toplantıları planlamaları istendi. Öğrenci ve velilere nasıl dokunabileceği konusunda somut öneriler geliştirmeleri rica edildi. Sosyal, kültürel, sportif, eğitsel, sanatsal vs. etkinlikler ile devamsız öğrencilerin okula nasıl devam ettirilmelerinin mümkün olabileceği ve Eğitim Fakültesi yönetici, öğretim elemanları ve öğrencilerinin/öğretmen adaylarının konuya ilişkin nasıl katkı sağlayabilcekleri konusunda bir sonraki toplantıda fikir beyan etmeleri istendi.

Ek Resimler
Bu içerik 31.03.2024 tarihinde yayınlandı ve toplam 194 kez okundu.