Eğitim Fakültesinden Yeşil Trakya ve Sıfır Atık Projesi Konulu Seminer

Eğitim Fakültesi Sıfır Atık Projesi Komisyonu 17 Mart 2020 tarihinde Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN başkanlığında Dekan Yardımcımız Doç. Dr. Levent VURAL, Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR, Arş. Gör. Dr. Gül KURUM, Arş. Gör. Dr. Tuğba TÜRK KURTÇA ve Arş. Gör. Fatmagül GÜRBÜZ’ün katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Entegre Çevre Bilgi Sisteminde (EÇBS) Fakültemiz adına Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR’in yetkilendirilmiş, atıkların geri dönüşümünün sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için alınması gerekli önlemler konuşulmuş, geri dönüşüm kumbaralarının sayısının artırılması, geri dönüşüm konusunda yapılabilecek sosyal sorumluluk projeleri, seminerler ve diğer eğitsel faaliyetler üzerinde durulmuştur. Bu toplantıda farkındalık yaratmak amacı ile Yeşil Trakya ve Sıfır Atık konulu seminerin düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Seminerimize tüm öğretim elemanları ve öğrenciler davetlidir.


Seminere katılım için Microsoft Teams linki: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ae5762a84aa4a440aa6afcdbfc353e465%40thread.tacv2/1617960241052?context=%7b%22Tid%22%3a%2202bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4%22%2c%22Oid%22%3a%2233498c73-07a4-438e-98c4-22cb91ba67ee%22%7d Resim

Bu içerik 13.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 182 kez okundu.