Eğitim Fakültesinde Projeleri Artırmaya Yönelik Faaliyetler Başladı.

2021 yılının ilk ayında Eğitim Fakültesi öğretim elemanlarının 2018-2020 yıllarını kapsayan akademik faaliyetlerine ilişkin sayısal veriler toplanmış ve yapılan analizler neticesinde Fakültemiz öğretim elemanlarının gerçekleştirmiş oldukları TUBİTAK, AB ve TÜBAB proje sayılarının artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Sözü edilen durum tespiti neticesinde öğretim elemanlarının proje çalışmalarını desteklemek ve çıktıları yayına dönüştürmek amacıyla 7 Nisan 2021 tarihli Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Kararı ile Eğitim Fakültesi Proje Geliştirme ve Bilimsel Araştırma Akademik Destek Komisyonu oluşturulmuş, Dekan Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN ve Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Şahin DÜNDAR ve Doç. Dr. Levent VURAL başkanlığında Proje Akademik Destek Alt Komisyonu, Bilimsel Araştırma Akademik Destek Alt Komisyonu, Proje Genel Danışma Çalışma Grubu, Proje Teknik Danışma Çalışma Grubu, Bilimsel Araştırma Destek Çalışma Grubu ve Bilimsel Yayın Danışma Çalışma Grubu faaliyetlerine başlamıştır. Bu komisyon ile Eğitim Fakültesinde bilimsel proje sayısının artırılması ve alınan önlemler ile PUKÖ döngüsünün kapatılması amaçlanmaktadır. Proje Organizasyon Şeması için TIKLAYINIZ.

 Bu komisyonun bir faaliyeti olarak Doç. Dr. Emre GÜVENDİR, 15.04.2021 Perşembe günü saat 17:00’de Microsoft Teams üzerinden Avrupa Birliği Cost Aksiyonlarına Katılım Süreci” konulu bir seminer verecektir. Afiş için TIKLAYINIZ.

Seminer için Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanları ekibi üzerinden toplantı tanımlanmıştır.

Toplantı Linki: Microsoft Teams

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ac8ce131064db4803a263eb5c815a7710%40thread.tacv2/1618218189848?context=%7b%22Tid%22%3a%2202bc5ccc-8fe1-410e-9c5b-43677c38d0f4%22%2c%22Oid%22%3a%22918c1d2e-68b8-48b5-8585-56d2c7509c3d%22%7d

Seminere katılımınız bizleri onurlandıracaktır.

 

Prof. Dr. Sevinç SAKARYA MADEN

Dekan

Bu içerik 13.04.2021 tarihinde yayınlandı ve toplam 229 kez okundu.