Ara Sınav Mazeret Dilekçeleri ile İlgili Duyuru

Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. maddesine göre öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, sınavların bitiminden itibaren yedi gün içinde bir dilekçe ile başvurmaları durumunda mazeret sınavı açılır.
Öğrenci ekte örneği sunulan Mazeret Sınavı Dilekçesini rapor veya evrakları ile birlikte trakya.edu.tr uzantılı mail adresi ile Eğitim Fakültesi'nin egitimfak@trakya.edu.tr adresine 1-7 Haziran 2020 tarihleri arasında göndermelidir. Örnek Dilekçe için tıklayınız.
Mazereti kabul görülen öğrencilerin mazeret sınavları Senato Kararı ile belirlenen sınav takvimine göre 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Mazeret sınavına girme hakkı verilen öğrenciler 6-25 Temmuz 2020 tarihleri arasında T.Ü. E-Ders Platformundaki Mazeret Sınavı Butonuna ödevlerini yükleyeceklerdir.

 

Dekanlık

 

Mazeret Sınavı (Ödevleri) Takvimi

Resim


 

      Daha fazla bilgi için bkz. Trakya Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18. Maddesi:  

      (Bkz.https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7371&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5)

      Madde 18 – (Değişik: RG-16/3/2020-31070)  

       İlgili yönerge ile belirlenen dersler hariç bir dersin her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde yapılacağı her yarıyılın başladığı günü izleyen on beş gün içinde dekan veya müdür tarafından tespit ve ilan edilir. Bir günde, bir sınıfa ait ortak zorunlu dersler hariç en çok iki dersin ara sınavı yapılır. Öğrencilerin ara sınava katılmaları esastır. Ancak ilgili yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazeret nedeni ile ara sınava katılamayan öğrencilere, mazeretlerinin bitiminden itibaren yedi gün içinde başvurdukları takdirde mazeret sınavı açılır. Sağlık sorunu nedeniyle alınmış olan en az üç hekimden onaylı sağlık heyet raporları ilgili yönetim kuruluna iletilir. Rektörün onayı ile Türkiye’yi veya Üniversiteyi ulusal ve/veya uluslararası folklorik, sportif, kültürel, sanatsal ve bilimsel alanlarda temsil eden karşılaşmalarda ve yarışmaların hazırlık kamplarında yer alan öğrenciler; bu karşılaşmalara katılmak zorunda olmaları nedeniyle giremedikleri sınavlara, yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulu tarafından belirlenen tarihlerde girerler.

Bu içerik 02.06.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 2414 kez okundu.