Bölümler » EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ » Anabilim Dalları » EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI » Öğretim Elemanları

Prof. Dr. Tuncer BÜLBÜL

Görev : EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1244
TÜ E-Posta : tuncerbulbul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Meltem ACAR GÜVENDİR

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Anabilim Dalı Başkanı)
EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1276
TÜ E-Posta : meltemacar@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Elif Bengi ÜNSAL ÖZBERK

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : elifbengiozberk@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Eren Halil ÖZBERK

Görev : EĞITIMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDIRME ANABİLİM DALI (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 212 08 08 » Dahili : 1264
TÜ E-Posta : erenozberk@trakya.edu.tr